Skip navigation

Tag Archives: אופקיים

בפוסטים הקודמים דיברנו על בניית קומפוזיציה תוך שימוש בחוק השלישים, מבט וגוף בתנועה ולמלא את הפריים.
בפוסט הזה נדבר על קווים בקומפוזיציה.

Read More »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: