Skip navigation

Tag Archives: טווח דינמי

אני מאמין, שכדי לעזור לצלמים לצאת מהלך הרוח של צילום באוטומט עליהם להכיר את מושגי היסוד.

לכן, החלטתי להתחיל בסדרת פוסטים העוסקים בהכרת מושגים אלו.

בפוסט הראשון דיברנו על אור וקאמרה אובסקורה, בשני דיברנו על פוקוס ועדשות, בשלישי דיברנו על עדשות, אור והגדלה וברביעי על חשיפה ועצירות אור.

המשכנו בפוסט החמישי לדבר על הצמצם, בשישי דיברנו על התריס ובשביעי על ISO.

בפוסט השמיני בסדרה, ראינו איך הגורמים המרכיבים את משולש החשיפה משתלבים יחד.

בפוסט הזה ,התשיעי הסדרה, נדבר על מד האור של המצלמה.

Read More »

בפוסט הקודם בסדרה, דיברנו על מה זה HDR ומהי המוטיבציה להשתמש בטכניקה הזו.
בפוסט הזה נדבר על החלק הראשון של הטכניקה – איך לצלם.
בפוסט הבא נדבר על החלק השני של הטכניקה – העיבוד.

Read More »

HDR???
מה זה? למה צריך את זה?
זה אפקט אומנותי או טכניקה?

מספר ממש לא מבוטל של אנשים שאלו אותי בכל מיני הזדמנויות את כל אחת מהשאלות הללו, ובכל מיני ווריאציות.
בסדרת הפוסטים הזו אני אנסה לענות עליהן.

Read More »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: