Skip navigation

Tag Archives: bokeh

אז מה זה בוקה?
מקור המילה בוקה (באנגלית bokeh או boke) הוא ביפנית והמשמעות המילולית היא טשטוש.

ההגדרה של בוקה בעולם הצילום היא:
הטשטוש או איכות האסטתית של הטשטוש בחלקי התמונה שמחוץ לעומק השדה 
או במילים אחרות
הצורה בה העדשה מייצרת נקודות אור מחוץ לעומק השדה

Read More »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: