Skip navigation

Tag Archives: composition

אני מאמין, שכדי לעזור לצלמים לצאת מהלך הרוח של צילום באוטומט עליהם להכיר את מושגי היסוד.

לכן, החלטתי להתחיל בסדרת פוסטים העוסקים בהכרת מושגים אלו.

בפוסט הראשון דיברנו על אור וקאמרה אובסקורה, בשני דיברנו על פוקוס ועדשות, בשלישי דיברנו על עדשות, אור והגדלה וברביעי על חשיפה ועצירות אור.

המשכנו בפוסט החמישי לדבר על הצמצם, בשישי דיברנו על התריס ובשביעי על ISO.

הפוסט הזה, השמיני בסדרה, הוא מעין סיכום על הגורמים המרכיבים את משולש החשיפה ומידת ההשפעה שלהם על התוצאה הסופית.

Read More »

בפוסטים הקודמים עברנו על מבוא לעדשות ועל דברים שכדאי לדעת לפני קנייה.

הפעם ארחיב קצת יותר על עדשות פריים ואנסה לענות על השאלה "האם כדאי לקנות עדשת פריים?"

Read More »

בפוסטים הקודמים דיברנו על בניית קומפוזיציה תוך שימוש בחוק השלישיםמבט וגוף בתנועהלמלא את הפרייםשימוש בקווים בקומפוזיציה ונקודת העניין בקומפוזיציה.
בפוסט הזה נדבר על קרופ!

Read More »

בפוסטים הקודמים דיברנו על בניית קומפוזיציה תוך שימוש בחוק השלישיםמבט וגוף בתנועהלמלא את הפריים ושימוש בקווים בקומפוזיציה.
בפוסט הזה נדבר על נקודת העניין בקומפוזיציה.

Read More »

בפוסטים הקודמים דיברנו על בניית קומפוזיציה תוך שימוש בחוק השלישים, מבט וגוף בתנועה ולמלא את הפריים.
בפוסט הזה נדבר על קווים בקומפוזיציה.

Read More »

בפוסטים הקודמים דיברנו על חוק השלישים ועל מבט וגוף בתנועה.
עקרון חשוב נוסף הוא – למלא את הפריים.

Read More »

בפוסט הקודם הסברתי על חוק השלישים כאבן יסוד בקומפוזיציה כדי ליצור תמונה מאוזנת.
כשמצלמים גופים בתנועה או פורטרטים, יש חשיבות נוספת למיקום.

Read More »

אולי העקרון הידוע ביותר בקומפוזיציה בכלל ובעולם הצילום בפרט הוא "חוק השלישים" או באנגלית "Rule Of Thirds".
"חוק השלישים" זהו העקרון הראשון שצריך ללמוד כשמדברים על קומפוזיציה – הוא הבסיס לתמונות מאוזנות ומעניינות.

Read More »

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: